top of page
L4C Deustch / German: What We Do

L2C
2 மாற்றத்தை அறிக

இந்த முயற்சி  ஜெர்மன் கற்க வேண்டியவர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகளை ஊக்குவிப்பதாகும்.  உள்ளூர் மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் சொந்த திறன்களால் அதிகாரம் பெறலாம் மற்றும் அவர்களின் திறனை நிறைவேற்றுவதற்கான நம்பிக்கையைப் பெறலாம். இன்று எங்கள் குழுவைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் எங்கள் வேலையைப் பற்றி மேலும் அறியவும்.

bottom of page