top of page

இலவசமாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

இந்த முயற்சியின் மூலம், தேவைப்படுபவர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகளை ஊக்குவிப்பதே எங்கள் குறிக்கோள். ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் சொந்த திறன்களால் அதிகாரம் பெறலாம் மற்றும் அவர்களின் திறனை நிறைவேற்றுவதற்கான நம்பிக்கையைப் பெறலாம். இன்று எங்கள் குழுவைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் எங்கள் வேலையைப் பற்றி மேலும் அறியவும்.

L2C
2 மாற்றத்தை அறிக

L4C English: What We Do
bottom of page